Ενοικίαση ακινήτου ΟΕ

θα ήθελα να ρωτήσω εάν μια εταιρία ΟΕ που βρίσκεται σε εκκαθάριση και η οποία έχει οφειλές και χρέη προς τράπεζες, στην οποία εταιρία ανήκει ένα κτήριο, μπορεί ένα μέλος της εταιρίας ή συνεργασία μελών να ενοικιάσει το ποσοστό του/της αντίστοιχα με προσωπικό όφελος τα έσοδα απο την μίσθωση ή θα πρέπει απαραίτητα αυτά να πηγαίνουν προς εξόφληση των χρεών και εκκαθάριση της εταιρίας; Επίσης εφόσον αυτό το κτήριο είναι ενιαία οικοδομή, γίνεται το κάθε μέλος να ορίσει απο μόνο του ποιο κομμάτι του κτηρίου (σύμφωνα με το ποσοστό που έχει στην εταιρία βέβαια) να χωρίσει και να μισθώσει σε τρίτο; Και εάν κάποιο μέλος της ΟΕ δεν συμφωνεί με τα παραπάνω , μπορεί νομικά να σταματήσει κάθε εκμετάλλευση του ακινήτου;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση