Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διαφημίσεις μέσω διαδικτύου και φορολογικός έλεγχος

Καλησπέρα σας,

Α.Ε. πληρώνει κάθε μήνα μια Ο.Ε. για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω ίντερνετ (π.χ. banners σε sites κ.λπ). Η πληρωμή των Τ.Π.Υ γίνεται μέσω τραπέζης. Στην περίπτωση ελέγχου η Α.Ε. πώς υποστηρίζει την παραγωγικότητα των παραπάνω δαπανών καθώς και την εγκυρότητα της συναλλαγής δεδομένου ότι υπάρχει σταθερή συνεργασία; Η ύπαρξη κάποιου συμφωνητικού μεταξύ των δυο μερών είναι αρκετή για τον έλεγχο ή Α.Ε. πρέπει να διατηρεί και κάποιο αρχείο με τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και αν ναι με ποιον τρόπο γίνεται αυτό (π.χ. printscreens κλπ).

Ευχαριστώ πολύ,

Προσθέστε τη δική σας απάντηση