Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση Ακινήτου - Δήλωση τιμήματος στο από Ψιλό κύριο και Επικαρπωτή

Καλησπέρα,

Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου από Επικαρπωτή και Ψιλό κύριο το τίμημα

1.  Δηλώνεται από τους πωλητές στον 781 κατ΄αναλογία 1/10 ο επικραπωτής (80 ετών) και 9/10 ο ψιλός κύριος ?
2. Εφόσον ο ψιλός κύριος δεν ήταν μέχρι τώρα υπόχρεος υποβολής φολορολογικης δήλωσης (ενήλικος/φοιτητης χωρίς εισοδήματα) πρέπει να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση για αν δηλώσει το τίμημα της πώλησης (στον 781) υποχρεωτικά? ώστε να ληφθεί υπόψη ως ανάλωση κεφαλαίου για μελλοντικές αγορές ?  Σημειωτέον ότι ο ψιλός κύριος θα συνεχίσει να δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος (φοιτη΄της χωρίς εισόδημα) και τα επόμενα 2-3 χρόνια

Προσθέστε τη δική σας απάντηση