Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση συμμετοχών σε εταιρεία εξωτερικού με ζημιά

Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν μπορεί ελληνική εταιρεία, που συμμετέχει σε εταιρεία εξωτερικού να εκπέσει την ζημία από την πώληση του μεριδίου της.
ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση