Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση Αλλοδαπού Νομικού Προσώπου στην Ελλάδα

Καλησπέρα σας,

Ελληνική επιχείρηση κατέχει θυγατρική επιχείρηση (ξεχωριστό ΝΠ) στις ΗΠΑ. Η διοίκηση του Αμερικάνικου ΝΠ ασκείται από την Ελλάδα από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, επομένως βάσει του αρθ.4 του 4172/13 η Αμερικάνικη εταιρεία έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και θα πρέπει να φορολογηθεί στην Ελλάδα επί των κερδών της.

Ερωτάται : Δύναται να συμψηφιστεί ο φόρος που θα επιβληθεί στις ΗΠΑ με τον Ελληνικό φόρο εισοδήματος βάσει της ΣΑΔΦ Ελλάδος-ΗΠΑ?? Τα κέρδη θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τον 4172?? Υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστούν τα έξοδα στις ΗΠΑ?

Ευχαριστώ πολύ!!

Προσθέστε τη δική σας απάντηση