Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική αντιμετώπιση ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου

Φυσικό πρόσωπο, πολιτικός μηχανικός, με αντικείμενο μελέτες - μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ιδιοκτήτης ακίνητου (οικόπεδο - χτίσμα).

Το ακίνητο το εκμισθώνει σε Ετερ. Εταιρεία της οποίας είναι ομόρρυθμο μέλος με σκοπό την ανακατασκευή του κτιρίου και την δημιουργία 10 δωματίων με σκοπό την εκμετάλλευση για 30 χρόνια.

Πως το αντιμετωπίζω αυτό φορολογικά και σχετικά με το ΦΠΑ? 

Έχω μελετήσει τα σχετικά που προβλέπει ο νόμος 4172/2013 καθώς και την ΠΟΛ. 1103/2015, αλλά θα ήθελα και την δική σας γνώμη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση