Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αυτοπεραίωση λογιστικού γραφείου κατά τη χρήση 2013

Σε ποιά περίπτωση λογιστικό γραφείο (σσ λογιστής) θα μπορούσε να ενταχθεί στις διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση) για τη χρήση 2013 επιλέγοντας ως συντελεστή καθαρού κέρδους 40% (κωδ 8058 λογιστικό γραφείο - εμπορική επιχείρηση) αντί του συντελεστή 50% ή 55% (κατά περίπτωση) που προβλέπεται στα ελευθέρια επαγγέλματα;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση