Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Χρήση κωδικών 049-050 από εισόδημα μίσθωσης ακινήτων

Δηλώνω μόνο εισόδημα απο μίσθωση ακινήτου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους κωδικούς 049-050 του Ε1 για μείωση φόρου;
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση