Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική ενημερότητα από αλλοδαπή (Κυπριακή εταιρία)

Για πληρωμη  Κυπριακης Εταιριας, που παρείχε υπηρεσία στην Ελλάδα  (Διοργάνωση συναυλιας)   σε  Ν.Π.Δ.Δ ΟΤΑ  , απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ? Η εταιρία δεν διαθέτει Ελληνικο ΑΦΜ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα