Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική αντιμετώπιση αποζημίωσης κλεμμένου οχήματος

Σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία εκλάπει Φ.Ι.Χ η αξία του οποίου έχει αποσβεσθεί ολοσχερώς.Ημερομηνία ατυχήματος 22.12.2018.
Η ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε στις 7.5.2019, ως αποζημίωση για το κλαπέν φορτηγό το ποσό των 8.600,00 €.
Το ποσό αυτό καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης; Φορολογικά πως αντιμετωπίζεται;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση