Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Είσπραξη σύνταξης απο Γερμανία

Καλησπέρα, 
κάτοικος Ελλάδος, εισπράττει ποσό συνταξης απο την Γερμανία.
Ο ένας φορέας σύνταξης είναι ο κρατικός φορέας της Γερμανίας , όπου του χορηγείται η κύρια σύνταξη
Σε ποιο κωδικό του εντύπου Ε1 θα πρέπει να δηλωθεί βάσει της Σ.Α.Δ.Φ που έχουμε υπογράψει με την Γερμανία ?? 

Προσθέστε τη δική σας απάντηση