Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Προστατευόμενο μέλος η μητέρα .

Εδώ και δύο χρόνια η μητέρα μου μένει μαζί μου , χωριστά από τον σύζηγό της . Δεν έχει κανένα εισόδημα και το εισόδημα του πατέρα μου είναι πολύ μικρό . Έτσι έχω αναλάβει ολοκληρωτικά τα έξοδά της και την συντήρησή της . Μέχρι τώρα την δήλωνα στην φορολογική δήλωση  του πατέρα μου. Μπορώ να την δηλώσω ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας μου και αν χρειάζεται κάποια διαδικασία ποιά είναι αυτή ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση