Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μπλοκάκιας (περ. στ παρ.2 αρθρο 12 ΚΦΕ) και στην ίδια χρήση μισθωτός

κατά  τη  χρήση  2018 φυσικό  πρόσωπο υπήρξε μισθωτός  εως τον 6ο μήνα. μέσα  στον  6ο μήνα προέβη σε  έναρξη επαγγέλματος πληρώντας ταυτόχρονα τις  προυποθέσεις του  χαρακτηρισμού του  ως ' μπλοκάκιας ' .κατα την  υποβολή της δ.φ.ε  για  το φ.ε.  2018  χάνει το  δικαίωμα να  φορολογηθεί ως πρόσωπο της περ. στ παρ2 άρθρο 12 κφε ' μπλοκάκιας ' ή έχει υπάρξει  κάποια  λύση της  διοίκησης σε  αυτό το θέμα ? ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα