Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

πώληση καυσίμων με τιμή διαφορετική της απόδειξης εσόδου ή βάσει σύμβασης

καλησπέρα,
πρατήριο υγρών καυσίμων που εκτελεί πωλήσεις σε πελάτες επαναλαμβανόμενα, θέλει είτε να κάνει έκπτωση, είτε να τιμολογήσει επιπλέον της τιμής της αντλίας.το ερώτημα είναι πως θα γίνει αυτό, καθώς με τις νέες διατάξεις, δεν είναι δυνατή η αναγραφή στοιχείων πέραν της μίας γραμμής στο τιμολόγιο, και επιπλέον, αν η τιμή του τιμολογίου είναι διαφορετική από της απόδειξης εσόδου, αυτό ίσως εγείρει υποψίες στη φορολογική αρχή.ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τώρα είναι ο εξής: αντικαθιστούμε την απόδειξη εσόδου με τιμολόγιο και προσθέτουμε ή αφαιρούμε ποσοστιαία ανάλογα με το αν πρόκειται για έκπτωση ή επιπλέον χρέωση (συναλλακτική επιβάρυνση ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής). είναι σωστός αυτός ο τρόπος ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία άλλη διαδικασία;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση