Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Βραχυχρόνιες μισθώσεις airbnb

Έχω ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ 68311000 (υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου) υπάγομαι σε καθεστώς ΦΠΑ και τηρώ απλογραφικά βιβλία. Μέσα στο Μάιο του 2019 έκανα προσθήκη νέου ΚΑΔ 55201901 (υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών) τον οποίο χρησιμοποιώ σαν υποκατάστημα με ξεχωριστούς λογαριασμούς (λογαριασμοί υποκαταστήματος) στα απλογραφικά βιβλία. Για το υποκατάστημα μισθώνω  ακίνητα από ιδιώτες τα οποία προβάλλω μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Επίσης έχω μισθώσει ακίνητα από εταιρία με αμοιβή διαχείρισης και ενοίκιο πάλι μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Στα βιβλία μου, αναγράφω τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των διαμερισμάτων και αντίστοιχα τα όποια έξοδα προκύπτουν. Επειδή τα έσοδα αυτά φορολογούνται και για τους 2 ΚΑΔ ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρούνται συνενωμένα βιβλία θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έχω υποχρέωση να πάρω αριθμό μητρώου ακινήτων και να αναρτώ στην υπηρεσία του gsis αυτές τις μισθώσεις; Τι γίνεται  σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα στη περίπτωση διαχείρισης των διαμερισμάτων από εταιρίες;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα