Ασφάλιση Εργαζόμενου Σε Πλοίο Αναψυχής

Καλησπέρα!!
 
Ναυτική Εταιρία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), θέλει να απασχολήσει άτομο που θα εργάζεται πάνω στο πλοίο κατά την διάρκεια των εκδρομών για καθαριότητα και σερβίρισμα των πελατών-εκδρομέων του πλοίου.
Ποια είναι η διαδικασία ασφάλισης του εργαζόμενου αυτού;
Θα σφαλιστεί στο ΙΚΑ, όπως οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και σε ποιο πακέτο ασφάλισης και ενσήμων;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση