Δημόσιος υπάλληλος με ατομικη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εισφορές ΕΦΚΑ

Καλησπέρα,

Δημόσιος υπάλληλος που διατηρεί παράλληλα ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με άδεια από την υπηρεσία του
ποιο είναι το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει στο ΕΦΚΑ από 01/01/2017;

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση