Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τεκμαρτό εισόδημα εκμίσθωσης ακινήτου

Περίπτωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου με θερμοκήπιο (εντός οικισμού), βάση της οποίας το πραγματικό συμφωνηθέν χρηματικό μίσθωμα υπολείπεται του 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.  Υφίσταται διάταξη νόμου που καθιστά υποχρεωτική την δήλωση του τεκμαρτού αντί του πραγματικού μισθώματος ως υψηλότερου; Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr