Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διανομή Ειδικού Αποθεματικού Αρθρου 48 Ν.4172/2013

Κύριοι,

Με απόφαση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2018, αποφασίζει και εγκρίνει την διανομή στους μετόχους τοτ Ειδικού Αποθεματικού,βάσει του αρθρου 48, Ν.4172/2013 παρελθουσών χρήσεων. 
Ο ένας μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και το άλλο είναι νομικό πρόσωπο. 
Η παρακράτηση του φόρου στο φυσικό πρόσωπο είναι 15% και παρακρατήθηκε μέσα στον Ιανουάριο 2019 και η πληρωμή του φόρου θα γίνει έως τέλος Μαρτίου 2019
Η καταβολή του μερίσματος στο νομικό πρόσωπο έγινε μέσα στο Δεκέμβριο 2018 ενώ στο φυσικό πρόσωπο η καταβολή του μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την καταβολή της παρακράτησης του φόρου ( δηλαδή στο 2019).
Η ερώτηση είναι: πότε δηλώνεται το εισόδημα από μερίσματα της αλλοδαπής (Βουλγαρία) στο φυσικό πρόσωπο? Με την απόφαση ( ΔΕΚ 2018)?  ή με την καταβολή ( ΑΠΡ.2019)?
Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω, ότι στο νομικό πρόσωπο έστειλα βεβαίωση μερισμάτων για το 2018.
Θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως την άμεση ανταπόκριση σας.

Ευχαριστώ πολύ 
 
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Ζαχαροπούλου

Παρακαλώ διευκρινίστε μας: η εταιρεία που διανέμει το μέρισμα στο φυσικό και το νομικό πρόσωπο έχει έδρα τη Βουλγαρία;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση