Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διορθωτικος ανακεφαλαιωτικος πινακας

Η εκπρόθεσμη δήλωση διορθωτικού ανακεφαλαιωτικού πίνακας Φ5, έχει πρόστιμο 100€?

  • 2 Απαντήσεις

Εφόσον η αρχική έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα όχι δεν έχει .

Μπορείτε να ανατρέξετε σχετικά στο θέμα 22 του άρθρου 54 του βιβλίου μας "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" όπου πραγματοποιούμε μία εκτενή αναφορά στο θέμα αυτό.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση