Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Η εργασία περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων από αγρότη σε άλλο αγρότη θεωρείται αγροτικό εισόδημα;

Αγρότης κανονικού καθεστώτος, παράλληλα με την δική του αγροτική εκμετάλλευση, παρέχει και υπηρεσίες συγκομιδής αγροτικών προιόντων (ΚΑΔ 01.61.10.09)σε εκμετάλλευση άλλου αγρότη και εκδίδει τιμολόγιο με ΦΠΑ 13%.

Η αμοιβή αυτή θεωρείται αγροτικό εισόδημα;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση