Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δηλωθέν Εισόδημα

Καλησπέρα σας!, Είμαι μισθωτός και θέλω να υπολογίσω με ποιο εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) θα φορολογηθώ;
Δεν γνωρίζω ποιό είναι το δηλωθέν εισόδημα; Είναι αυτό που δηλώνουμε στον Πίνακα 4Α  κωδικούς 301-302 ή αυτό ΜΕΙΟΝ τις δαπάνες κωδικός 049.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση