Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση εισοδήματος δικηγόρου ως μισθωτός

Δικηγόρος λαμβάνει αμοιβή από ένα "εργοδότη" και πληρεί όλες τις προυποθέσεις , ώστε να φορολογηθεί το εισόδημά του ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία (περ.στ', παρ. 2, άρθρο 12 Ν.4172). Λαμβάνει όμως και μέρισμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο, δηλ. θα εμφανισθεί στο Ε3 και στο βιβλίο ως λοιπά έσοδα , διότι δεν παρέχει κάποια υπηρεσία στο δικηγορικό σύλλογο . Η ύπαρξη  αυτού του εισοδήματος του επιτρέπει ή όχι να φορολογηθεί ως "μπλοκάκιας" ;

Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν ο συγκεκριμένος δικηγόρος εργάζεται έναντι πάγιας αντιμισθίας (δηλαδή, εάν αμείβεται με πάγια περιοδική αμοιβή από το συγκεκριμένο εργοδότη) κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων.

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr