Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογική μεταχείριση χορηγίας σε αθλητή (φυσικό πρόσωπο)

εαν ο αθλητής είναι επαγγελματίας ,εκδίδει παραστατικό ,αναγνωρίζεται φορολογικά , έως κάποιο ποσό ? απαιτείται σύμβαση ?
στην περίπτωση μη επαγγελματία αθλητή ή και ανήλικου ,ποια διαδικασία ακολουθείται ? υπάρχει απαιτούμενο παραστατικό π.χ. τίτλος κτήσης? απαιτείται σύμβαση ,αναγνωρίζεται έως κάποιο ποσό ή καθόλου;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα