Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Φορολογική αντιμετώπιση εισοδήματος οδηγού ταξί Ν.4172/2013

Καλησπέρα σας, 

Στον κόσμο των ιδιοκτητών ταξί είναι ευρέως διαδεδομένη και εφαρμόζεται ακόμη στην πράξη η απασχόληση οδηγού ταξί με μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος . Μέχρι της 31/12/2013 εφαρμογή του Ν.2238/1994 τα πράγματα ως προς τον τρόπο αμοιβής του οδηγού , την παρακράτηση φόρου από τον ιδιοκτήτη  , το χαρτόσημο, το εισόδημα του οδηγού  με την 1096/2010 ΠΟΛ ήταν ξεκάθαρα. 

Από κατάργησης του Ν.4172/2013 υπάρχει έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών Δ/νσης άμεσης φορολογίας 01/04/2016 ΔΕΑΦ ΕΞ1052070 ΕΞ2016  όπου ορίζονται τα εξής : 

 B) όταν ο εκμεταλλευτής σύμφωνα με ιδιωτικό συμφωνητικό που κατατίθεται στην  αρμόδια ΔΟΥ απασχολεί οδηγό μη μισθωτό που δεν είναι επιτηδευματίας τα έξοδα λειτουργίας του ΤΑΞΙ συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών του οδηγού βαρύνουν τον εκμεταλλευτή .Το ύψος της αμοιβής πρέπει να καθορίζεται ρητά στην μεταξύ τους σύμβαση στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του οδηγού στο σύνολο της αποτελεί για αυτόν Ακαθαρ. έσοδα από επιχειρ. δραστηριότητα για μη επιτηδευματίας (κωδ 404. (σχόλιο μου μάλλον 403 εννοεί) του υποπίνακα Γ2 του πίνακα  4 του Ε1 . Στο τέλος του φορολογικού έτους ο εκμεταλλευτής του ταξί εκδίδει ανάλογη βεβαίωση από επιχειρηματική δραστηριότητα που υποβάλλει με την χρήση ηλεκρονική μεθόδου επικοινωνίας μέσω TAXISNET .Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω αμοιβή δεν  υπόκειται σε παρακράτηση φόρου . (ΠΟΛ 1120/25.04.2016)

Επείδη έχω μπερδευτεί θα ήθελα να μου πείτε την άποψη σας στο εξής:

Προφανώς οι αμοιβές δίδονται με τίτλο κτήσης . Προφανώς όταν στο συμφωνητικό ορίζεται ρητά η αμοιβή του οδηγού δεν έχει παρακρατηση φόρυ επιχεριηματικής. έχει όμως παρακράτηση φόρου ΦΜΥ από μισθωτές υπηρεσίες? υπόκεται σε χαρτόσημο 3,6% ?

έστω ότι η αμοιβή δεν είναι σταθερή αλλά στα πρότυπα της 1096/2010 γίνεται εκκαθάριση και η αμοιβή εξαρτάται από τα έσοδα της ταμειακής ημερήσιο ΖΗΤΑ . Τότε στον τίτλο κτήσης πρέπει να παρακρατηθεί παρακρατηθεί φόρος 20% και χαρτόσημο?? 

Τέλος εάν υποβληθεί βεβαίωση αμοιβών του οδηγού στον κωδικό 403 χωρίς παρακράτηση φόρου ο οδηγός φορολογείται από το 1ο ευρώ με 22% ή μόνο εφόσον το πραγματικό του εισόδημα ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ και το τκεμαρτό του τα 9.500 ευρώ?  

Οι οδηγοί ταξί έστω και αν απασχολούνται με μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος λόγω εγκυκλίου του ΙΚΑ ασφαλίζονται στο ΙΚΑ τεκμαρτά. 

Παρακαλώ την άποψη σας στα ανωτέρω.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση