Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Θάνατος ομορρύθμου εταίρου

Ομόρρυθμη εταιρεία που τηρεί απλογραφικά βιβλία είχε δύο μέλη. Απεβίωσε ο ένας εταίρος στις 10/10/2018 και εν συνεχεία με δήλωση στην Υ. ΓΕΜΗ συνεχίζει να λειτουργεί η εταιρεία ως μονοπρόσωπη ΟΕ για 4 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 267  Ν 4072/2012.
Αν μέχρι 31/12/2018 δεν εισέλθει άλλος εταίρος στην εταιρεία, είτε από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος εταίρου, είτε άλλος ξένος προς το πρόσωπο του εταίρου που απεβίωσε, τα κέρδη που θα προκύψουν, μετά τη φορολόγησή τους, θα τα δηλώσει στην ατομική του δήλωση μόνο ο επιζών εταίρος;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα