Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώρηση μεταξύ συζύγων η σε παιδί για εκμετάλλευση ακίνητου σε βραχυπρόθεσμη μίσθωση

Η σύζυγος έχει στην κυριότητα της 2 ακίνητα που τα μισθώνει σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίισθωσης.
Μπορεί να παραχωρήση δωρεάν το ένα ακίνητο ώστε να το εκμεταλεύεται με τον ίδιο τρόπο ο σύζυγος ή το παιδί της.  Η δωρεάν παραχώριση επιτρέπετε μόνο για χρησιμοποιηση ως κύρια κατοικία μεταξυ ανοιόντων και κατιόντων συγγενών;
Ακόμα μπορεί να υπάρξει μεταξύ της και με εναν απο τους δύο (σύζυγο ή παιδί) συμβόλαιο για υπεκμίσθωση του ακινήτου ώστε να μπορέσει να το μισθώση ο εκμισθωτής (παιδί -σύζυγος)σε τέοιου είδους πλατφόρμα ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα