ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Βιβλίο ΕΛΠ άρθρο 5 θ 123

Χαίρετε , 
             στο άρθρο 5 Θ 123 του βιβλίου των ΕΛΠ αναφέρεται ότι επί ελλείματος στην παράδοση ο αντισυμβάλόμενος πρέπει να εκδώσει ΔΑ ή πιστωτικό τιμολόγιο. Για τα πλεονάσματα αναφέρεται μόνο συμπληρωματικό τιμολόγιο . Στα πλεονάσματα γίνεται , αν δεν γίνεται απ'ευθείας η τιμολόγηση , να εκδίδεται ΔΑ και με αναφορά του γεγονότος και έπειτα να εκδίδεται ένα τιμολόγιο ?
(Κατά τη διαπίστωση ελλείματος / πλεονάσματος η παραλαμβάνουσα οντότητα εκδίδει ένα Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και δίνει αντίγραφο στον αντισυμβαλόμενο . Μπορεί ο αντισυμβαλόμενος να χρησιμοποιεί αυτό το ΔΠΠ για τις κινήσεις στην Αποθήκη του και την τιμολόγηση ή και στις 2 περιπτώσεις πρέπει να εκδόσει ΔΑ  ή αντίστοιχα πιστωτικό / χρεωστικό τιμολόγιο? ) 

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Αυτονόητο είναι ότι το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό εγγραφής.
Εάν υπάρχουν πλεονάσματα αυτό σημαίνει ότι
ή πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή στον προμηθευτή
ή εάν θέλει να τα αγοράσει και αυτά τότε εκδίδεται συμπληρωματικό τιμολόγιο με βάση το Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.
Σε κάθε περίπτωση το θέμα που αναφέρεστε στο βιβλίο είναι σαφές και επιλέγετε κατά περίπτωση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση