Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δαπάνες κατασκευής σε μισθωμένο ακίνητο

Φυσικό πρόσωπο εχει νοικειασμένο ξενοδοχείο   ισόγειο και δύο ορόφους Ο τρίτος όροφος ειναι ημιτελής .Η οντότητα που το νοικειάζει (εταιρία Ε.Ε.)
θέλει να κατασκευάσει τον τρίτο όροφο με δικές της δαπάνες και να γίνει νέο συμβόλαιο 10 ετών συνολικής αξίας των δαπανών κατασκευής 55,0000 περίπου.΅Εμείς σαν φυσικό πρόσωπο τι υποχρεώσεις θα έχουμε κατά την διάρκεια της μίσθωσης αλλά και μετά την λήξη της μίσθωσης που ο τρίτος όροφος θα παραδοθεί σε μας όπως κατασκευάσθηκε φορολογικά.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση