Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αμοιβές Διαχειριστή ΙΚΕ βάση του αρ.38 Ν4387/2016

Εταίρος - διαχειριστής ΙΚΕ που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης λαμβάνει αμοιβές. Υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάση του αρ.38 Ν4387/2016 για τις αμοιβές αυτές; Καθώς στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ Δ.15/Δ'/619/15  13/04/2018 η οποία έχει ισχύ απο 01/06/2018 δεν διευκρινίζεται.

  • 1 Απάντηση

Στην εγκύκλιο Δ.15/Δ'/619/15/2018 (παράγραφος 5) του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016 επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί του εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου. 

Ως εκ τούτου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 20% (άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 4387/2016) και η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ορίζεται σε ποσοστό 6,95% (άρθρο 41, παρ. 2 του ν. 4387/2016).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση