Δημόσιος Υπάλληλος σε Ι.Κ.Ε. και καταβολή αρχικού κεφαλαίου με μετρητά στο ταμείο της Ι.Κ.Ε.

1) Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής δημοσίου υπαλλήλου σε Ι.Κ.Ε.;

2) Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου σε Ι.Κ.Ε. μπορεί να γίνει με μετρητά;

Υπάρχουν παρόμοιες ερωτήσεις από μέλη αλλά δεν έχουν απαντηθεί.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα