ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Έκδοση "δωρεάν" Α.Π.Υ από ιατρό

Υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με την έκδοση Α.Π.Υ. από ιατρό σε περίπτωση μη αμοιβής, είτε γιατί πρόκειται για επενεξέταση ασθενών, είτε για λόγους κοινωνικούς (συγγένεια, φιλία κλπ).

1)Υπάρχει υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. με την ένδειξη «δωρεάν» για τις περιπτώσεις αυτές ή μπορεί και να μην εκδώσει καθόλου Α.Π.Υ.;
2)Υπάρχει κάποιο όριο (ή ποσοστό % επί του συνόλου των Α.Π.Υ. ετησίως ) των αποδείξεων που μπορούν να εκδοθούν με την ένδειξη "δωρεάν";

  • 2 Απαντήσεις

Άρθρο 12 Ν.4308/2014

Απόδειξη Δωρεάν από επαγγελματία

Με τα ΕΛΠ δεν προβλέπεται έκδοση ΑΠΥ Δωρεάν.Εκδίδεται βέβαια στην περίπτωση αυτή Απόδειξη Αυτοπαράδοσης με βάση το άρθρο 7 και 9 του ΦΠΑ.Δεν καταλαμβάνονται όμως επαγγέλματα που είναι απαλλασσόμενα του ΦΠΑ, όπως οι γιατροί και η εκπαίδευση.
Με τις διατάξεις των ΚΒΣ και ΚΦΑΣ προβλέπονταν έκδοση απόδειξης δωρεάν γενικά από τους τέως ελεύθερους επαγγελματίες και τότε τηρούντες πρόσθετα βιβλία όταν δεν υπήρχε υποχρέωση έκδοσης απόδειξης αυτοπαράδοσης.

Τα ανωτέρω μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικότερα στο βιβλίο του Κου Σταματόπουλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Πράγματι έτσι είναι και μπορείτε να δείτε συνολικά και με επιμέρους παρατηρήσεις για τους γιατρούς στα θέματα 61 και 62 του άρθρου 12 του βιβλίου μας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ.
Γενικότερα σημειώνουμε ότι ναι μεν δεν υπάρχει υποχρέωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να εκδοθεί ΑΠΥ δωρεάν ("το παραπάνω επιτρέπεται").
Αυτονόητο είναι ότι όλα αυτά έχουν άμεση συνάρτηση με τα πραγματικά περιστατικά και οι όποιες ελεγκτικές επαληθεύσεις ή διασταυρώσεις γίνονται από τον πελάτη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση