Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μέλος επιτροπής ειδικών εκκαθαρίσεων αρθρου 146Ν 4261/2004

Καταβλήθηκε αμοιβή σε μέλος της ως άνω επιτροπής ανω των 10.000 ευρώ το 2017 με απόρειξη δαπάνης από την τράπεζα Ελλάδος . Δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα από άλλη αιτία (ιδιώτης) και δεν είναι υπάλληλος της Τραπεζασ Ελλάδος
Ερωτάται αν σωστά καταβλήθηκαν τα ποσά άνω των 10000 ευρώ με απόδειξη δαπάνης ή ο εν λόγω επερεπε  να τηρεί λογιαστικά αρχεία και να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο στοιχείο (ΘΕΜΑ 27 ΑΡΘΡΟ 1 ΒΙΒΛΊΟΥ ΕΛΠ)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση