Εισπράξεις - Πληρωμές - Οφειλές - Δόσεις

νέα ερώτηση

αγορά ακινήτου με μετρητα

αγορά ακινήτου 30,000 ευρώ απο ιδιώτη σε ιδιώτη με μετρητα ισχύει ή υποχρεωτικά μέσω τραπέζης

  • 1 Απάντηση

Η απαγόρευση χρήσης μετρητών ισχύει για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με ιδιώτες.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τον τρόπο εξόφλησής τους. Μπορούν να πραγματοποιηθούν με μετρητά ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής.

Δεν παραλείπουμε να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να διενεργηθεί έλεγχος απόδειξης του πραγματικού γεγονότος ως προς το ύψος του τιμήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση