Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

μη λογισμένες αποσβέσεις

Καλησπέρα σας
Στην προηγούμενη χρήση δεν λογίστηκαν κάποιες αποσβέσεις, συν.ποσού € 2541,17 σε σύνολο αποσβέσεων της χρήσης € 234000. Αφορά μικρά ποσά και έγινε απο λάθος άθρισης στο excel. Μπορούν να υπολογιστούν σε αυτή τη χρήση; Αν όχι συνολικά, μήπως με τη στάθερη μέθοδο που χρησιμοποιούμε χάνοντας τις αποσβέσεις του 1ου έτους; 
Αν τίποτε απο αυτά, θα μπουν στα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ή θα παραμείνουν αναπόσβεστα;
Ελπίζω να είναι κατανοητή η ερώτηση μου. Περιμένω τη βοήθεια σας
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα