Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ανήλικο προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω του 67% με αμάξι υποχρεούται σε ξεχωριστή δήλωση;

Μια οικογένεια έχει ανήλικο προστατευόμενο μέλος με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.Το τέκνο αυτό λαμβάνει επίδομα αναπηρίας.

Εάν αγοράσουν επιβατικό Ι.Χ. αμάξι στο όνομα του τέκνου, θα έχουν απαλλαγή τελών κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση αυτή το τέκνο θα υποχρεούται σε υποβολή Φ.Δ.;

Το επίδομα και το αμάξι θα εμφανίζεται στο Ε1 του;Θα παραμείνει προστατευόμενο μέλος της οικογενείας;

Θα καταχωρείται στον πίνακα 8.1 με την  ένδειξη ότι είναι υπόχρεο σε φορολογική δήλωση;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα