Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση αμοιβής με τίτλο κτήσης

Είμαι μισθωτός και εκτός από το μισθό μου, το 2017 εισέπραξα μια μικρή αμοιβή 140 € από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τίτλο κτήσης για την αξιολόγηση κάποιων προτάσεων. Δεν έγινε παρακράτηση φόρου στο ποσό αυτό επειδή είναι μικρό. Εχει σταλεί ηλεκτρονικά η βεβαίωση αποδοχών με τη σημείωση ότι πρόκειται για αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 του άρθρου 64 παρ. 8 του ν.4172/2013. Το ποσό όμως αυτό δεν υπάρχει στους προσυμπληρωμένους κωδικούς ούτε στον 403. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να δηλωθεί στην Ε1 και αν ναι σε ποιόν κωδικό

Προσθέστε τη δική σας απάντηση