Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ποσά πίνακα αναμόρφωσης για καταβολή μισθού μέσω μη τραπεζικού μέσου.

Σε περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση καταβάλει μισθό ή μέρος αυτού σε δικαιούχο - υπάλληλο της χωρίς την χρήση τραπεζικού μέσου, τότε ποιό ποσό θα μεταφερθεί στον πίνακα της αναμόρφωσης.

  • το ποσό του λογαριασμού 53-00 ;
  • ή ολόκληρο το κόστος της μισθοδοσιάς δλδ το ποσό του 60-00 μαζί με το ποσό του 60-03

Επίσης για μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μεταφέρουμε στον πίνακα το ποσο του λογαριασμού 55-00;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα