Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε απορρόφηση με τον Ν 2166/93

ΙΚΕ απορροφάται με τον Ν2166/93 από άλλη  με ημερομηνία 30.11.17. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Η απορροφούμενη Θα υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος με 30.11.2017. Οι λογιστικές εγγραφές για το διάστημα από 1.12.17 Θα μεταφερθούν στην απορροφούσα εταιρεία στη χρήση 2018 που θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση και θα συμπεριληφθούν στη δήλωση φόρου εισοδήμστος 2018 ή θα υποβληθεί δήλωση από την απορροφούμενη για το διάστημα 1.12-31.12.17?
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση