Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αλλοδαπή εταιρεία μέλος ΙΚΕ είναι υπόχρεη σε ΦΔ;

Μια αλλοδαπή εταιρεία είναι μέλος, και τίποτα άλλο, σε ημεδαπή ΙΚΕ.Η έδρα της παραμένει στην χώρα της (Γαλλία).Η ημεδαπή ΙΚΕ το 2017 δεν είχε κέρδη και κατ' επέκταση δεν έκανε διανομή κερδών.Η αλλοδαπή εταιρία είναι υπόχρεη σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης (ΦΕΝΠ) στη Ελλάδα;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα