Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης από ΔΟΥ/Κατοίκων εξωτερικού από βεβαιωμένες οφειλές μονίμου κατοίκου (τακτοποίηση αυθαιρέτων)

Καλησπέρα.Σχετικά με την είσπραξη βεβαιωμένης οφειλής (από καταγγελία/ρύθμιση πολεοδομικών παραβάσεων αυθαιρέτου,σε συνιδιοκτήτη 50% ακινήτου-οικοπέδου εξ'αδιαιρέτου), έναντι μονίμου κατοίκου εξωτερικού-ΗΠΑ-,εξωδικαστικής ή οχι- διαδικασίας, να πληροφορηθώ πως ενεργεί έναντι αυτού του συνοφειλέτη η ΔΟΥ εισπρακτικώς αν δεν έχει λογαριασμό ή άλλο εισόδημα στην Ελλάδα,προκειμένου να εκτελέσει και αναγκαστικώς (ενδεχόμενα) την είσπραξη της απαίτησης επί του φερόμενου ακινήτου; Απλά μπλοκάρει τη διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου εδώ ή/και ενημερώνει και τυχόν αναμένει είσπραξη από την συνεργαζόμενη Αρχή της χώρας μονίμου κατοικίας του;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση