Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Χειρισμός υπεραξίας από πώληση μετοχών ΝΠΔΔ

Θα ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά σε ΝΠΔΔ, πως θα υπολογίσω την υπεραξία που πρέπει να δηλώσω στη φορολογική δήλωση, από πώληση μετοχών του ΝΠΔΔ, όταν αυτές έχουν αποκτηθεί από δωρεάν χορήγηση. Εφ'όσον δεν υπάρχει τιμή κτήσης, θα δηλωθεί όλο το έσοδ από την πώληση??

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα