Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

δηλωση κατοικίας φοιτητή

Η κόρη διαμένει σε οικία στη Θεσ/νίκη τις οποίας έχω ψιλή κυριότητα και η μητέρα μου την επικαρπεία . Εγώ πρέπει
να δηλώσω τίποτα σε κάποιο έντυπο;
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση