Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκμίσθωση μέσω airbnb και booking. Ποιο είναι το ενοίκιο που πρέπει να δηλώσουμε;

Όταν έχουμε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφόρμας (airbnb ή booking) ποιο ποσό δηλώνουμε σαν ενοίκιο στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και κατ’ επέκταση στο Ε2;
Το καθαρό ποσό που λαμβάνουμε μετά την αφαίρεση της προμήθειας που λαμβάνει η πλατφόρμα;
Ή
Το συνολικό ποσό που πληρώνει ο πελάτης;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση