Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εταιρικά αυτοκίνητα. Παροχή σε είδος και τεκμήρια

1. Ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους που έχει δύο μισθωμένα αυτοκίνητα με ΛΤΠΦ μεγαλύτερη των 12000,00€ πρέπει να τα δηλώσει ως παροχή σε είδος στους εταίρους βάσει του Ν.4172/2013. Αλλάζουν τα δεδομένα αν η μίσθωση θεωρείται λειτουργική ή χρηματοδοτική;

2. Ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους που έχει στην ιδιοκτησία της ΕΙΧ πρέπει να το δηλώσει και ως παροχή σε είδος στον εταίρο που το χρησιμοποιεί αλλά το ΕΙΧ θα αποτελέσει και ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τους δύο εταίρους;

Σας ευχαριστώ θερμά

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα