Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Προστατευόμενο τέκνο με δικό του εισόδημα

Ενήλικο προστατευόμενο τέκνο (λόγω σπουδών) που συγκατοικεί με τους γονείς του έχει εισόδημα απο περιστασιακή απασχόληση (μισθωτή εργασία) €1000 και μόνο για το λόγο αυτο πρέπει να υποβάλλει δήλωση εισοδήματος για το 2017. Αυτόματα του δημιουργείται τεκμαρτό εισόδημα €3.000 (ελάχιστο ποσό διαβίωσης) για το οποίο δεν έχει αποδείξεις για δαπάνες με τραπεζική πληρωμή. Αφού είναι προστατευόμενο τέκνο μπορούν να αφαιρεθούν οι αντίστοιχες δαπάνες που έχουν  γίνει από τους γονείς για λογαριασμό του (πχ ασφαλιστήριο ζωής) και να μπουν στη δική του δήλωση?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα