Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μερική δωρεάν παραχώρηση διαμερίσματος των γονέων προς το τέκνο τους

Είναι δυντατή η δωρεάν παραχώρηση μέρους του ακινήτου όπου διαμένουν οι γονείς προς το τέκνο τους ??
δηλαδή αν οι γονείς έχουν μια οικία 100ΤΜ και θένουν να κάνουν δωρεάν παραχώρηση τα 30 ΤΜ στο παιδί τους και να δηλώσουν 70 ΤΜ οι γονείς και 30 ΤΜ το τέκνο γίνεται ? οι γονείς θα δηλώσουν τη δωρεάν παραχώρηση και το Ε2 (τα 30 ΤΜ), σωστά ??

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα