Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

φπα στην παροχη απο θεριζοαλωνιστικη μηχανη

καλησπέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω οι υπηρεσίες που παρέχονται από θεριζοαλωνιστική μηχανή σε ποιο συντελεστή φπα υπάγονται?

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το Κεφαλαίο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, από 1.7.2017.

Ως παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή θεωρείται κάθε υπηρεσία που είναι απαραίτητη για την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Επομένως, στο μειωμένο συντελεστή υπάγονται οι υπηρεσίες που παρέχονται και είναι απαραίτητες μέχρι το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγωγής. Tέτοιες υπηρεσίες αποτελούν το όργωμα, η σπορά, ο θερισμός, η συλλογή κ.α.

Αντίθετα, δεν υπάγονται στο μειωμένο, αλλά στον κανονικό συντελεστή οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επόμενα της παραγωγής στάδια, έστω και αν αφορούν γεωργικά προϊόντα, όπως οι υπηρεσίες συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, συντήρησης εντός ψυγείων κλπ.

(Σχετ. Εγκ. ΠΟΛ. 1119/2017)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση