Προστιμο σε μη υποβολη δήλωσης έναρξης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΑΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

  • 1 Απάντηση

Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης έναρξης ενώ έχει προηγηθεί εγγραφή του φορολογούμενου στο φορολογικό μητρώο, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ (περ. α', παρ.1 άρθρου 54 ΚΦΔ).

Εάν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή στο φορολογικό μητρώο του φορολογούμενου φυσικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500€ (περ. ζ', παρ.1 άρθρου 54 ΚΦΔ).

Δείτε αναλυτικά το θέμα 27 του άρθρου 54 του νέου βιβλίου μας "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" των Γιάννη Σταματόπουλου, Δημήτρη Σταματόπουλου και Πάρη Σταματόπουλου.​

Προσθέστε τη δική σας απάντηση