Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εργοτάξιο (ακίνητο τρίτου)

Καλησπέρα σας,

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία θα πραγματοποίησει εργασίες ανακατασκευής και επισκευών κατοικίας έχοντας υπογραψει σύμβαση εργολαβίας με τον κύριο του έργου που είναι επίσης ανώνυμη εταιρεία. Το ερώτημα είναι αν μπορεί και υπάρχει περίπτωση να γίνει έναρξη εργοταξίου ή υποκαταστήματος στην εφορία με την ανωτέρω σύμβαση να έχει υποβληθεί στα τριμηνιαία συμφωνητικά.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα